Kloosterstraat 12 - B-8560 Wevelgem - T +3256 20 32 08 - F +3256 20 33 05 - info@fidevan.be

accountancy & fiscaal advies

Verplichte vermelding op uw factuur

Het is van belang om de correcte vermeldingen op uw factuur te plaatsen om hoge boetes te vermijden maar ook omdat de ontvanger van de factuur zijn recht op aftrek niet zou verliezen.

Verplichte vermeldingen:

 • Datum waarop de factuur wordt uitgereikt;
 • Datum waarop de levering werd uitgevoerd, dienst werd voltooid;
 • Vervaldatum van de factuur;
 • Uniek volgnummer (chronologisch);
 • Identiteit van de leverancier/dienstverrichter (naam, adres, btw-nummer);
 • Identiteit van de afnemer (naam, adres, btw-nummer (indien van toepassing));
 • Omschrijving van de geleverde goederen/diensten alsook de hoeveelheid;
 • Bedrag exclusief btw per toepasbaar btw-tarief, de eenheidsprijs en de eventuele kortingen (indien deze niet in de eenheidsprijs inbegrepen zijn);
 • Het toegepast btw-tarief;
 • Het te betalen btw-bedrag;
 • 'Factuur uitgereikt door afnemer' indien de afnemer de factuur zelf uitreikt;
 • In geval van vrijstelling dient u te verwijzen naar de bepaling in de btw-richtlijn;
 • 'BTW verlegd' indien de btw te voldoen is door de afnemer;
 • Specifieke vermeldingen bij intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen;
 • Bijzondere regeling voor reisbureaus;
 • Bijzondere regeling voor kunstvoorwerpen/voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten.

 

 

Bron: MonKEY

© HET Reclamebureau