Kloosterstraat 12 - B-8560 Wevelgem - T +3256 20 32 08 - F +3256 20 33 05 - info@fidevan.be

accountancy & fiscaal advies

Fiscale optimalisaties eind 2016 - roerende voorhefing

Het einde van het jaar is in zicht, dit is het moment om nog enkele fiscale optimalisaties toe te passen.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft u al gehoord dat roerende voorheffing in principe vanaf 1 januari 2017 stijgt van 27% naar 30%. Dit biedt enkele mogelijkheden om fiscale optimalisaties toe te passen :

 1. Roerende voorheffing op intresten
  De roerende voorheffing heeft betrekking op alle intresten die worden toegekend, zo ook op de intresten van uw rekening-courant. Indien u de aangifte tegen 31 december 2016 indient (betaalbaar tegen 15 januari 2017) is de roerende voorheffing 27%, na 1 januari is dit 30%;
   
 2. Roerende voorheffing op dividenden
  Ook de RV op dividenden stijgt de RV naar 30%, een tussentijds dividend voor 31 december kan hier een oplossing bieden;
  Uitzondering: roerende voorheffing op de dividenden die onder de VVPRbis-regeling vallen, hier blijft het tarief ongewijzigd
   
 3. Roerende voorheffing op de liquidatiereserve
  De tarieven voor de liquidatiereserve voor kleinde vennootschappen (artikel 15 W.Venn.) veranderen vanaf AJ2018 voor dividenden die binnen de 5 jaar worden uitgekeerd.
  U kan voor de algemene vergadering dus nog een liquidatiereserve aanleggen voor het boekjaar 2016. De liquidatiereserve houdt in dat u een afzonderlijke heffing van 10% betaald op gehele of een gedeelte van de winst van dat boekjaar. De heffing wordt samen met vennootschapbelasting betaald. Als u deze liquidatiereserve uitkeert binnen de 5 jaar betaald u op t.e.m. AJ2017 17% RV, vanaf AJ2018 zal dit 20% worden. Als u na 5 jaar de aangelegde liquidatiereserve uitkeert, betaalt u 5% RV.
  Als er op de algemene vergadering van AJ2017 beslist wordt om een gewoon dividend uit te keren aan het tarief van 30%, is het interessanter om eerst een liquidatiereserve aan te leggen met een afzonderlijke aan 10% en enige tijd erna een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen waarbij wordt beslist om de aangelegde liquidatiereserve uit te keren aan de aandeelhouders, hierbij moet er dus een RV van 17% betaald worden.
  Bijvoorbeeld: op de AV wordt beslist om een gewoon dividend uit te keren van 1.000, roerende voorheffing: 300. Indien u 1.000 winst na belastingen heeft, kan er 909,09 naar liquidatiereserve geboekt worden en wordt er 90,91 ingehouden als afzonderlijke heffing via het aanslagbiljet. Bij de uitkering van deze liquidatiereserves via een bijzondere AV moet er nog een RV betaald worden van 17% (154,54), de totale kost voor het dividend is dan 245,46. Een besparing van 54,54.

 

© HET Reclamebureau