Kloosterstraat 12 - B-8560 Wevelgem - T +3256 20 32 08 - F +3256 20 33 05 - info@fidevan.be

expertise comptable & conseil fiscal

Recente wijzigingen

BTW

  • Vanaf 12 februari 2016 geldt het verlaagd BTW-tarief van 6% voor private woningen ouder dan 10 jaar i.p.v. 5 jaar (KB 26 januari 2016).

    Overgangsbepaling:
    "werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 11.02.2016 kunnen blijven genieten van de toepassing van 6% BTW volgens de huidige regels in de mate dat de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31.12.2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 11.02.2016." (Beslissingnr. ET 129.030/3 van 2 februari 2016)

  • Indien een onderneming een evenement organiseert om haar producten in de kijker te plaatsen is er sprake van publiciteit. Hieruitvolgt dat de BTW aftrekbaar is, ook op de cateringkosten van dit evenement. (Beslissingnr. ET 124.247 van 13 maart 2015).

Fiscaliteit 

Boekhoudwetgeving

  • De wetgeving omtrent de vennootschappen werd aangepast dd. 18/12/2015, voor boekjaren startend vanaf 01/01/2016 werden de regels omtrent de grootte van de vennootschap gewijzigd. Voor meer informatie klik hier.
© HET Reclamebureau